Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Adresát (prodávající):

Zdravá výživa

Újezd 25,

Prostějov, 79601

 

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

 

Oznamuji(eme), že tímto odstupuji(eme) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

..............................................................................................................

 

 

Datum objednání zboží:

 

.............................................................................................................

 

 

Jméno a příjmení kupujícího(ích):

 

.............................................................................................

 

 

Adresa kupujícího(ích):

 

.............................................................................................................

 

.............................................................................................................

 

 

Datum: ............... podpis kupujícího(ích)................................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)